Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Từ mùa xuân năm ấy, Bác Hồ cùng trồng cây

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1970 TK

Lời bài hát: Từ mùa xuân năm ấy, Bác Hồ cùng trồng cây

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam