Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Cung thiếu nhi Hà Nội (Ngôi sao của tuổi thơ?)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1990?

Lời bài hát: Cung thiếu nhi Hà Nội (Ngôi sao của tuổi thơ?)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam