Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Trên mặt nước (tổ khúc về TTTD), Sầm sơn, Trà Cổ

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1962

Lời bài hát: Trên mặt nước (tổ khúc về TTTD), Sầm sơn, Trà Cổ

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam