Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Bức tranh quê hương

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1980?

Lời bài hát: Bức tranh quê hương

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam