Thể hiện: Nhạc sĩ Hoàng Vân

|
01
Hồi tưởng - bản thu đầu 1960
02
Hà nội - Huế - Sài gòn (phổ thơ Lê Nguyên)
03
Khâu áo, thơ Nông Quốc Chấn

Các ca sĩ khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam