Hợp xướng, trường ca và đại hợp xướng
Hợp xướng, trường ca và đại hợp xướng

Hợp xướng, trường ca và đại hợp xướng

Hoàng Vân là một trong những nhạc sĩ sáng tác hợp xướng và đại hợp xướng nhiều nhất trong các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam từ trước đến nay. Kỹ năng bác học của ông kết hợp với cảm xúc tuôn trào trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước đã là mảnh đất màu mỡ để các bản trường ca và các bản đại hợp xướng với các loại dàn nhạc (dàn nhạc nhẹ, dàn nhạc thính phòng, dàn nhạc giao hưởng) ra đời : «Hồi tưởng», «Việt nam muôn năm», «Bình minh thế kỷ (Thơ Nguyễn Đình Thi)», «Thành phố cửa biển», «Kỷ niệm ở quê hương», «Ca ngợi Tổ quốc», «Tình yêu quê hương», «Trên chiến trường không bao giờ quên», «Việt nam Tổ quốc ta anh hùng» (Hoàng Vân, Lê Lôi, Lưu Cầu, Phạm Tuyên, Hồ Bắc), «Điện Biên Phủ», «Búa và liềm» (hợp xướng thiếu nhi, tác phẩm chưa công bố), «Vượt núi», «Tuổi lên mười», «Hát dưới cờ búa liềm», «Thành phố chúng ta nhà máy chúng ta». 

Ở thể loại trường ca, Hoàng Vân có những tác phẩm nổi bật như "Hà Nội - Huế - Sài Gòn", "Bài thơ gửi Thái Nguyên" (lời Lê Nguyên), "Việt Nam muôn năm", "Tôi là người thợ lò", «Trường ca người thợ», «Bốn mùa» (tổ khúc thiếu nhi)...

Trường ca, hợp xướng và đại hợp xướng 

  • Hồi tưởng (Mémoires ou Réminiscence I), oeuvre pour orchestre et deux chorales, 1960. Bản được chơi nhiều nhất ở trong nước và nước ngoài.
  • Vượt núi (Dépasser la montagne)
  • Việt Nam muôn năm (Vive Vietnam)
  • Tình yêu quê hương (L'amour à mon pays), sur un poème de Nguyen Dinh Thi
  • Tôi là người thợ lò (Je suis un mineur de fond)
  • Bình minh thế kỷ (A l'aurore du millénaire), sur un poème de Nguyen Dinh Thi
  • Kỷ niệm ở quê hương (Souvenir de mon pays natal)
  • Hát dưới cờ búa liềm (Chant sous le drapeau)

Album liên quan

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam