Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Hát dưới cờ búa liềm

Album: Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1976

Lời bài hát: Hát dưới cờ búa liềm

Đang cập nhật

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam