Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/2000

Lời bài hát: Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam