Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Tú tài ca (Từ biệt tuổi thơ)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1990s???

Lời bài hát: Tú tài ca (Từ biệt tuổi thơ)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam