Album Khí nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Độc tấu đàn bầu

Album: Album Khí nhạc

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1967

Lời bài hát: Độc tấu đàn bầu

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam