Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Hồi tưởng - bản thu đầu 1960

Album: Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1960

Lời bài hát: Hồi tưởng - bản thu đầu 1960

Bản này được cắt từ một bản thu được cho là bản đầu tiên thu Hồi tưởng như chương II của tổ khúc Tổ quốc ta. Chúng tôi nghĩ rằng bản này do chính Nhạc sĩ Hoàng Vân chỉ huy vì năm đó ông về làm chỉ đạo nghệ thuật của Đoàn ca nhạc Đài phát thanh tiếng nói Việt nam sau khi đi học ở nhạc viện Bắc Kinh về.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam