Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Giao hưởng số 2, Symphonie N°2, Tưởng niệm (Sinfonia Lyrica) (4 chương)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1991 (Tưởng Niệm), 2010 (Sinfonia Lyrica)

Lời bài hát: Giao hưởng số 2, Symphonie N°2, Tưởng niệm (Sinfonia Lyrica) (4 chương)

Một trong ba bản giao hưởng chưa được công bố của Hoàng Vân.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam