Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Đi một mình trên phố vắng (ở Danvenitsa)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1974-1975 Sofia

Lời bài hát: Đi một mình trên phố vắng (ở Danvenitsa)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam