Thể hiện:

00:00|04:00
Đất mẹ, nhạc phim

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1980s

Lời bài hát: Đất mẹ, nhạc phim

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam