Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Từ biên cương hướng về Hà Nội

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1980 TK

Lời bài hát: Từ biên cương hướng về Hà Nội

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam