Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Đêm trăng

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1968

Lời bài hát: Đêm trăng

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam