Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Symphonie N°1, Thành đồng Tổ quốc, Poème symphonique, 1960 - phần 1

Album: Album nhạc cách mạng và chiến tranh

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1960

Lời bài hát: Symphonie N°1, Thành đồng Tổ quốc, Poème symphonique, 1960 - phần 1

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam