Hoàng Chè
Hoàng Chè

Hoàng Chè

Hoàng Chè sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ông là một ca sĩ quân đội, đã có 8 năm phục vụ trong Đoàn văn công Giải phóng từ khi nhập ngũ cho đến 1975. Sau 1975, ông chuyển về học thanh nhạc tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Khi học xong ông quay lại Văn công quân Giải phóng khi ấy chuyển đổi thành Đoàn Nghệ thuật Quân khu II. Sau này, ông trở thành Trưởng đòan Đoàn Nghệ thuật quân khu II. Ông được Nhà nước trao tặng Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Nguồn: http://baicadicungnamthang.net/

Thể hiện: Hoàng Chè

|

Các ca sĩ khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam