Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
FR-Trại hè - Colonie des vacances, bài hát tiếng Pháp

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1990

Lời bài hát: FR-Trại hè - Colonie des vacances, bài hát tiếng Pháp

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam