Bích Vượng
Bích Vượng

Bích Vượng

Nghệ sĩ Bích Vượng tên thật là Nguyễn Minh Vượng, sinh năm 1952. Nổi lên từ phong trào văn nghệ quần chúng, năm 1968 chị được tuyển vào Đoàn Văn công Phòng không - Không quân. Năm 1976 chị chuyển về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Năm 1981 chị học chuyên tu thanh nhạc hệ Đại học tại Nhạc viện Hà Nội.. Năm 1989 chị chuyển về Đoàn Ca múa nhạc Âu cơ thuộc ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: http://baicadicungnamthang.net/

Thể hiện: Bích Vượng

|

Các ca sĩ khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam