Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Đôi bạn

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1967

Lời bài hát: Đôi bạn

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam