Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Đôi bàn tay anh

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1975-80

Lời bài hát: Đôi bàn tay anh

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam