Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Đêm hội Lim về (giao thừa)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/2000

Lời bài hát: Đêm hội Lim về (giao thừa)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam