Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Đất nước vào mùa xuân thế kỷ (Bình minh thế kỷ), lời Nguyễn Đình Thi và Hoàng Vân

Album: Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1999?

Lời bài hát: Đất nước vào mùa xuân thế kỷ (Bình minh thế kỷ), lời Nguyễn Đình Thi và Hoàng Vân

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam