Thể hiện:

00:00|04:00
Trương Chi, nhạc phim hoạt hình

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1983 TK

Lời bài hát: Trương Chi, nhạc phim hoạt hình

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam