Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Trường ca người thợ

Album: Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1970s?

Lời bài hát: Trường ca người thợ

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam