Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Trưng Vương - Bác đã đến đây dưới mái trường này, thơ Uyên Linh

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1974?

Lời bài hát: Trưng Vương - Bác đã đến đây dưới mái trường này, thơ Uyên Linh

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam