Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Trầu say

Album: Tác phẩm chưa công bố

Năm sáng tác: Đang cập nhật...

Lời bài hát: Trầu say

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam