Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Trầu say, lời Đỗ Thị Tố, tạp chí Hoa học trò số 175

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1/3/1997

Lời bài hát: Trầu say, lời Đỗ Thị Tố, tạp chí Hoa học trò số 175

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam