Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Trăng sông Hương 76 - phác thảo

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1976 (hè - thu)

Lời bài hát: Trăng sông Hương 76 - phác thảo

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam