Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Trăng lại về đâu, thơ Đào Thản

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1962 (2/9)

Lời bài hát: Trăng lại về đâu, thơ Đào Thản

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam