Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Tình yêu thầm lặng 1, thơ Nguyễn Đình Thi (Mắt em nhìn dịu dàng không nói)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1988

Lời bài hát: Tình yêu thầm lặng 1, thơ Nguyễn Đình Thi (Mắt em nhìn dịu dàng không nói)

Phổ trên bài thơ Chia tay của Nguyễn Đình Thi. Đã được dùng trong vở Ngôi nhà màu hồng ngọc.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam