Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Tình yêu quê huong–Bên này sông Đuống

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1993 (mùa thu)

Lời bài hát: Tình yêu quê huong–Bên này sông Đuống

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam