Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Đôi nhà trồng cây, phỏng theo ca dao của Huyền Tân

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/198x?

Lời bài hát: Đôi nhà trồng cây, phỏng theo ca dao của Huyền Tân

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam