Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Đầu và cuối, thơ Hoàng Minh Châu

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1991

Lời bài hát: Đầu và cuối, thơ Hoàng Minh Châu

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam