Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Đất lành Khúc 1 - Khúc 2

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1993 (mùa hè ở Nội Bài)

Lời bài hát: Đất lành Khúc 1 - Khúc 2

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam