Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Đạp xe ngoài phố ríu rít nói cười

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1990?

Lời bài hát: Đạp xe ngoài phố ríu rít nói cười

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam