Album Khí nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Vui được mùa, cho flûte

Album: Album Khí nhạc

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1990s? 1980s TK

Lời bài hát: Vui được mùa, cho flûte

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam