Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Voi kéo gỗ trên lâm trường (Hành khúc con voi)

Album: Album Khí nhạc

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1970s???

Lời bài hát: Voi kéo gỗ trên lâm trường (Hành khúc con voi)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam