Album Khí nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Vô đề Khí nhạc - Chiếc rìu? - Bài hát của cá chép

Album: Album Khí nhạc

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/?

Lời bài hát: Vô đề Khí nhạc - Chiếc rìu? - Bài hát của cá chép

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam