Phỏng vấn

Thể hiện:

00:00|04:00
Trích phỏng vấn về thời gian công tác ở Đài phát thanh tiếng nói Việt nam

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/2/7/2005

Lời bài hát: Trích phỏng vấn về thời gian công tác ở Đài phát thanh tiếng nói Việt nam

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam