Thể hiện:

00:00|04:00
Trên đường tiếp vận (bút danh Y-Na)

Album: Album Phong cách Hoàng Vân

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1967

Lời bài hát: Trên đường tiếp vận (bút danh Y-Na)

Hò ơ. ớ ơ…..
Dòng nước kênh xanh còn có khi vơi khi đầy
Hận thù giặc Mỹ... trong lòng có bao giờ nguôi
Hò ơi…..
Dù cho sóng cả... vẫn vững tay chèo
Ta đi tiếp vận... sớm chiều xông pha
Hò khoan khoan hỡi dô khoan
Hò khoan khoan hỡi dô khoan.

Trên những dòng sông,
Trên những nẻo đường
Chị em ta đã đi qua
Nào là đò là xe
Nào là gồng nào gánh
Nào là xuồng nào ghe
Ta ra đi trong nắng sớm chiều mưa.
Cô gái Trường Sơn
Vai gùi chân bước
Miệng cười vui hát
Bên rừng hoa nở.ớ ơ….
Cô gái Hậu Giang
Tay chèo thoăn thoắt
Đưa xuồng đi dưới đêm đầy sao
Đi nhanh ra chiến trường chị em ơi
Đi nhanh ra chiến trường chị em ơi!...

Trên những dòng sông,
Trên những nẻo đường
Chị em ta đã đi qua
Nào là đạn là bom
Nào là lụt là bão
Vượt ngàn trùng đường xa
Bao anh em bao chiến sỹ chờ ta
Mỗi chuyến hàng qua
Như dòng sông lớn
Đổ về tiền tuyến
Không gì ngăn nổi
Dẫu có hiểm nguy
Ta nào có xá
Vẫn cười vui hát quên đường xa
Đi nhanh ra chiến trường chị em ơi
Đi nhanh ra chiến trường chị em ơi!...Hò ơ. ớ ơ…..
Dòng nước kênh xanh còn có khi vơi khi đầy
Hận thù giặc Mỹ... trong lòng có bao giờ nguôi
Hò ơi…..
Dù cho sóng cả... vẫn vững tay chèo
Ta đi tiếp vận... sớm chiều xông pha
Hò khoan khoan hỡi dô khoan
Hò khoan khoan hỡi dô khoan.

Trên những dòng sông,
Trên những nẻo đường
Chị em ta đã đi qua
Nào là đò là xe
Nào là gồng nào gánh
Nào là xuồng nào ghe
Ta ra đi trong nắng sớm chiều mưa.
Cô gái Trường Sơn
Vai gùi chân bước
Miệng cười vui hát
Bên rừng hoa nở.ớ ơ….
Cô gái Hậu Giang
Tay chèo thoăn thoắt
Đưa xuồng đi dưới đêm đầy sao
Đi nhanh ra chiến trường chị em ơi
Đi nhanh ra chiến trường chị em ơi!...

Trên những dòng sông,
Trên những nẻo đường
Chị em ta đã đi qua
Nào là đạn là bom
Nào là lụt là bão
Vượt ngàn trùng đường xa
Bao anh em bao chiến sỹ chờ ta
Mỗi chuyến hàng qua
Như dòng sông lớn
Đổ về tiền tuyến
Không gì ngăn nổi
Dẫu có hiểm nguy
Ta nào có xá
Vẫn cười vui hát quên đường xa
Đi nhanh ra chiến trường chị em ơi
Đi nhanh ra chiến trường chị em ơi!...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam