Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Trên công trường thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh , thơ Vũ Mão

Album: Album nhạc cách mạng và chiến tranh

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/198x?

Lời bài hát: Trên công trường thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh , thơ Vũ Mão

Bài này làm cùng thời kỳ nhà máy thủy điện Sông Đà

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam