Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Tình yêu quê hương, thơ Nguyễn Đình Thi

Album: Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1965? 198x?

Lời bài hát: Tình yêu quê hương, thơ Nguyễn Đình Thi

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam