Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Tình yêu của đất và nước

Album: Album Âm hưởng dân ca

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1976

Lời bài hát: Tình yêu của đất và nước

Đất ơi có nhớ những ngày đồng khô cỏ cháy 
Nước ơi đồng trũng quê mình từ bao giờ ngập úng 
Câu hỏi ngàn năm xưa ơ hơ 
Hỏi trời trời chẳng thấu, hỏi đất đất không hay 
Nay từ châu thổ sông Hồng tới đồng bằng Cửu Long ớ ơ 
Trời của ta đất của ta tấc đất tấc vàng chỉ khi nào đủ nước 
Không úng không hạn tưới tiêu mặc lòng 
Nước của ta làm giàu đất của ta 
Nước phù sa đẹp màu lúa đồng ta 
Đôi ta yêu nhau, như đất và nước 
Đẹp mùa hò hẹn như trăng đêm rằm, trăng tròn 
Như cánh đồng hạn nước về 
Như cánh đồng úng nước đi 
Nhịp nhàng phơi phới ơ hơ 
Đẹp màu lúa mới ơ hơ 
Thoảng bay trong gió ớ ơ 
Mùi xăng dầu gợi những ước mơ xa 
Đất ơi, từ nay nước trong tay ta 
Nước ơi, từ nay đất trong tay ta 
Lúa ơi hẹn những mùa vàng ấm no 
Lúa ơi hẹn những mùa vàng ấm no.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam