Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Tiếng khèn ngày chợ phiên (cho Oboë và piano)

Album: Album Khí nhạc

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Đầu 1960s

Lời bài hát: Tiếng khèn ngày chợ phiên (cho Oboë và piano)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam