Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Tiếng hát trong mây

Album: Album Âm hưởng dân ca

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1967

Lời bài hát: Tiếng hát trong mây

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam