Thể hiện:

00:00|04:00
Tiếng cồng giải phóng tiếng cồng chiến thắng

Album: Album Phong cách Hoàng Vân

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1968

Lời bài hát: Tiếng cồng giải phóng tiếng cồng chiến thắng

Đám cháy rừng đã bốc cao ngùn ngụt
Bọn đốt rừng đang bị lửa rừng vây…
Khắp đất trời bão táp đang sôi sục
Gió hờn căm, bùng cháy lửa hờn căm
 
Bọn giặc Mỹ cùng tay sai bán nước
Như con thú đã cùng đường
Nào anh em ta ơi, nào buôn làng ta ơi
Nào đồng bằng, nào đô thị
Thừa thắng xốc tới, thừa thắng xốc tới
Ê ... tiếng cồng giải phóng đang kêu gọi
Ê ... tiếng cồng chiến thắng đang âm vang chín núi mười sông

Cương lĩnh của Mặt Trận ta
Như mũi tên đang bật khỏi ná
Nhằm thẳng đích tiến tới !...
Nhằm thẳng đích tiến tới !...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam