Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Thức trong đêm trực ca (Thơ: Nguyễn-hay Kiều-Đình Kiểm)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Thức trong đêm trực ca (Thơ: Nguyễn-hay Kiều-Đình Kiểm)

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam