Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Thu Đà Lạt, thơ Xuân Quỳ

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Thu Đà Lạt, thơ Xuân Quỳ

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam